PROČ NESTUDOVAT PEDAGOGICKOU FAKULTU MU

   Tento web vznikl proto, aby varoval studenty či o studiu uvažující před tragickými poměry na instituci nazývané Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. A informoval je, že pro vykonávání povolání učitele existují mnohem lepší možnosti získání potřebných znalostí, dovedností i formální kvalifikace.

Pokud na mě dáte, můžete ušetřit několik let marného studia, kopec nervů a duševní zdraví.Zde si to shrnem. V menu vlevo (čtete-li na mobilu, tak nahoře) pak jednotlivé záležitosti rozebírám podrobně:


    Vyučující na PedF MU, mnohdy pyšnící se tituly prof. a PhD, žijí sebeobelháváním, že všechny aprobační předměty jsou si rovny a také, že být učitelem se dá naučit nějakými akademickými znalostmi. Co je horší - pokusí se obelhat i vás.

   Snadno se vám tak stane, že studujete například výtvarnou výchovu, jste utvrzeni v názorech, že výtvarku musí učit jen aprobovaný výtvarkář a jak jste tedy cenní a nepostradatelní, jak jen vy dokážete učit výtvarnou výchovu tak, aby byla pro děti skutečným přínosem, nejen zabíjením času...

    Vystřízlivění však přijde nejpozději tehdy, když se budete hlásit o místo učitele na ZŠ.  Od ředitele školy se dozvíte například: "výtvarka? Nepotřebujeme, u nás to učí ten, kdo potřebuje doplnit hodiny do úvazku".

    Mnozí prozíravější studenti to vytušili a přihlásili se na dvojobor v kombinaci s nějakým "pořádným" předmětem. Například výtvarná výchova - čeština. Zdá se to být dobrou volbou, protože čeština je přece klíčový předmět (ačkoli si PedF nalhává, že nic takového jako klíčové a oddychové předměty na ZŠ neexistují), tak vás budou chtít všude. Ale chyba lávky! Právě proto, že to klíčový předmět je, tak se můžete doslechnout: "cože, máte jenom pajdák? Tak to litujeme, u nás na škole na to hodně dbáme, máme uchazeče, který má vystudovanou bohemistiku na filozofické fakultě".

    Rychle tedy vezmou za své i další představy, kterými vás fakulta oblafla: že vy přece "máte vystudovanou fakultu, tak umíte učit". Neumíte. Nebo možná umíte, ale tuto schopnost jste nezískali na fakultě, tu prostě máte a rozvíjíte ji zkušenostmi z praxe.

Nalhávat si, že odseděním si nějakých hodin psychologie se z vás stanou dobří učitelé, je něco jako představa, že dobrým hercem se stanete, když na přednáškách získáte akademické znalosti teatrologie.


   V jednom rozhovoru s panem děkanem Němcem jsem se dočetl, že učitel nesmí být v učivu dvě kapitoly před žáky, že musí znát svůj předmět do hloubky. Tomu je jistě nutno dát za pravdu. Ovšem pak už pedagogická fakulta nedává smysl vůbec. Mnohem hlubší znalosti předmětu přece získáte studiem odborné školy. Už jen z toho důvodu, že v učitelství pro 2. stupeň si volíte dvojobor, takže každý je pak nutně jen polovičatý.

Více v rubrice nejkratší cesta za katedru.