(ex)děkan Němec neřeší sexuální predátory

Vložte svůj text...

V lednu 2023 vypukl na fakultě obří skandál, který se dostal až do mainstreamových médií - pedagogové měli sexuálně obtěžovat studentky.

Vlastní věc nebudu rozebírat, o té bylo napsáno dost.

Považme ovšem jednu z rovin celé aféry - přístup tehdejšího děkana Němce. Ten se to pokusil lidově řečeno zamést pod koberec. Veškeré jeho řešení spočívalo v udělení jakéhosi napomenutí (jmenuje se to oficiálně vytýkací dopis či jinak?). A hotovo, měl vystaráno. Pedagogy nechal klidně učit dál. Žádná opatření, aby k podobným věcem již nedocházelo, neučinil.

Je to přesně jeho způsob "řešení" problémů. Arogance, byrokratický alibismus, omezenost, fráze typu "v souladu s platnými předpisy", neschopnost nestandardního řešení nestandardní situace...

Škoda jen, že tisíc dalších problémů, které fakulta měla a má, není mediálně natolik atraktivní jako sexuální obtěžování. Ty už se mu zametat pod koberec dařilo, jako například kouření pedagoga uvnitř budovy. Toho pan děkan rovnou kryl a nekonaly se ani "opatření v souladu s platnými předpisy".

Je jen velkým štěstím, že k poslednímu lednu mu shodou okolností skončilo funkční období děkana, nemyslím si, že by našel dostatek sebekritiky a rezignoval na svou funkci sám.

Člověka nicméně zamrazí, že tento člověk měl ještě tolik drzosti, že se ucházel o funkci celouniverzitního ombudsmana , to jest ochránce.

Prozatím dokázal chránit jen sexuální predátory a pedagogy porušující platné předpisy.