Malá úvaha o otázce "proč"

Jelikož pánové Šimík, Kroča, Káňa, Němec, Horáček a další... ačkoli mají před i za jmény tituly, někteří i z pedagogických věd, stále nechápou, co po nich chci, když se ptám otázkou proč, sepsal jsem následující úvahu:

Nastartujme fantazii a představme si tuto situaci:

Na základní škole mají speciální místnost, nějakou takovou družinkovou hernu. V herně je koberec a všelikdo se tam všelijak válí po zemi, tak je tam na stěně vyvěšeno nařízení, že do herny se nesmí v botech.

A tu si představme, že jeden malý žáček vejde obut v důkladné sněhule a suverénně si to hasí po koberci. Vidí to učitel a říká mu: "žáčku, sundej si ty boty, zde se nesmí chodit v botách zvenku"

A co když se pak žáček zeptá "proč?" Jak byste odpověděli? Jaká je nejlepší reakce učitelova?

a) "mluvím čínsky nebo co? Nebuď drzý a okamžitě udělej, co ti říkám, nebo (dosaďte si libovolný kázeňský trest)!"

b) "protože je to ve školním řádu. Támhle ho máš na stěně, jsi slepý?"

c) "protože si tu všichni často hrajeme na zemi. Sedíme na ní, ležíme... takový koberec by asi měl zůstat čistý, co říkáš? Protože se nikdo nechce válet po špinavém koberci. Na botech zvenku by se sem nanosila špína. To by se tu pak nikomu nelíbilo, jistě ani tobě ne. Co si o tom myslíš?"


   Osobně se domnívám, že nejsprávnější je odpověď za c). Kdybych byl učitelem, držel bych se takových. Je tedy ze všech odpovědí nejtěžší, protože vyžaduje trochu myšlení, které bolí, je nutné k ní přidat nějaké zdůvodnění, ale přesto si myslím, že to za to stojí. Už jen proto, že je to jediná opravdová odpověď k věci.

Bohužel ale učitelem nikdy nebudu, protože na nejlepší pedagogické fakultě v republice (jak se neopomíná chlubit na webu) se uvažuje stylem b), protože je nejsnažší. A proto fakulta plodí pedagogy, kteří nejčastěji používají styl a), který je rovněž snadný, a navíc si jím pojistíte, že příště se žáček tak blbě nebude ptát.


To samé na pedagogické fakultě u nahoře zmíněných pánů. Zeptáte se například proč nepřišla pozvánka na přijímací zkoušky, když předtím vždy chodila... a odpověď buď neobdržíte vůbec, nebo když se poštěstí, dočkáte se nějakých zcestných vět typu: "pane kolego, přijímací řízení bylo již ukončeno" nebo třeba odkazu na Studijní a zkušební řád.