Nejkratší cesta za katedru

Jak jsem psal již v úvodu, studium pedagogické fakulty není zdaleka jediná (a už vůbec ne nejlepší) cesta, jak se stát učitelem.

   Nejprve malý příklad z reality: jedna moje kamarádka vystudovala bakalářský (3letý) obor Kybernetická bezpečnost v civilní formě Univerzity obrany. Následně si udělala pedagogické minimum (nevím bohužel, kde přesně a jak dlouho jí to trvalo) a normálně učí matematiku na základní škole. A to prosím ne někde v "Horní dolní", kde mají problém sehnat učitele, je to středně velký městys ve Středních Čechách. Jistě jí k přijetí pomohlo i to, že "odjakživa" vede tábory a různé volnočasové aktivity pro děti.

   Jak vlastně káže zákon o tom, kdo může učit na ZŠ? Dočteme se to v §8, zákona č.563/2004 sbírky, který hovoří takto:

§ 8
Učitel druhého stupně základní školy

(1) Učitel druhého stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy,

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,

d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a

  1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy nebo střední školy, nebo
  2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy,
Povšimněme si hlavně posledního článku. Ten říká, že absolvent programu celoživotního vzdělávání (tzv. pedagogické minimum), pokud má odborné magisterské vzdělání, je zcela způsobilý k vykonávání profese učitele základní školy. Na shora uvedném případu z reality pak vidíme, že někdy stačí i bakalářské vzdělání. Zákon ředitelům škol nijak neukládá například to, že musejí upřednostňovat absolventy pedagogických fakult... shrnuto: pedagogické minimum+odborné vzdělání je na stejné úrovni jako magisterské vzdělání oboru učitelství pro 2. stupeň ZŠ.

Nyní se podívejme, kolik nám toho vlastně přinese ono "pedagogické minimum" (správně nazývané Studium v oblasti pedagogických věd) ve srovnání s pedagogickou fakultou. K tomu potřebujeme nějaké seznamy předmětů. Pohledal jsem takový seznam na webu PedF MU a našel jsem toto:


Nothing Found??? Ani po přepnutí na češtinu se to nijak nezmění. Pěkná vizitka Katedry pedagogiky, což? Ale dobrá, už jsem si zvykl, že na fakultním webu může být cokoli zašantročené kdekoli. A tak v rubrice "praxe", jsem konečně našel seznam psychologicko-pedagogických předmětů (zdaleka nejen praxe). To je on, pěkně barevně vyvedený:


A nyní si najděme nějaké to "pedagogické minimum". Tak například na Mendelově univerzitě v Brně můžeme v rámci doplňkového studia narazit na něco takovéhoto:

 


Tabulky neuvádím celé. Nemá smysl se rýpat v tom, jestli někde náhodou není o předmětík víc nebo míň. Každopádně vidíme, že "pedagogické minimum" není nikterak ošizeno. Obsahuje i praxi. Stejně praxe jako pedagogická fakulta.

K tomu si přidejme, že na toto doplňkové vzdělání docházíte přibližně jednou za 14 dní.

Nevýhodu to má jedinou: je to placené. Ovšem nějakých 20 000,-Kč není taková hrůza. To zaplatíte i z učitelského platu.

Někdo by mohl namítnout, že studiem pedagogické fakulty získáte hned dva aprobační předměty, ne jenom jeden. To je sice pravda, ovšem nazvdory sebeobelhávání akademiků z pajdáku existují na školách předměty hlavní a doplňkové. Nějakou tu výtvarku nebo občanku na doplnění úvazku vás nechají učit i tak.

Obrovskou výhodou odborného vzdělání+minima oproti pajdáku je také to, že až jako učitelé vyhoříte, přestane vás to bavit nebo vám přestane stačit to trochu víc než málo, které učitelé pobírají, můžete se věnovat nějakému odbornému zaměstnání. Když máte jen pajdák, stačí vám to jen na učení. A leckdy ani to ne!