Pedagog porušuje Provozní řád budov

Studujete-li na Katedře výtvarné výchovy, je důležitou součástí studia vlastní výtvarná tvorba. Ta se pak předkládá pedagogovi k posouzení na tzv. konzultacích. U jednoho vyučujícího nejlepší pedagogické fakulty v republice se tak děje v jeho malém kabinetu. Sezve si obvykle několik studentů a před nimi kouří, takže kabinet pak připomíná zahulenou hospodu, a tak pokud sami nekouříte, veškeré oblečení musíte po takové dvouhodinové konzultaci důkladně vyvětrat někde na balkóně.

Kouření přitom zapovídá Provozní řád budov.

Na celé věci je ovšem nejvíc skandální to, že jeho nadřízení - vedoucí katedry a děkan - jej z osobní známosti kryjí!

To je prosím ten děkan, který prostřednictvím svého proděkana káže, jak je strašně důležité dodržovat veškerá pravidla a nařízení, bez ohledu na to, komu to pomůže či uškodí.