Přijímací řízení

Hlásili jste se někdy na vysokou školu? Nebo teprve budete?

   Já párkrát ano. Obvykle to dnes funguje tak, že něco vyplníte on-line, zaplatíte poplatek, pošlete poštou nějakou tu ověřenou kopii a čekáte. A nedlouho poté dojde dopis, kde bývá věcně, stručně a taxativně vysvětleno, co všechno se po vás u přijímací zkoušky bude chtít, kam se kdy máte dostavit, jak bude zkouška probíhat apod.

    Stejně tomu bylo, když jsem se v roce 2016 hlásil na navazující magisterské studium na PedF MU. Přihláška tehdy stála 400,- Kč, vše jsem správně vyplnil, dopis došel, dostavil jsem se, všechno úspěšně splnil a byl jsem přijat.

   Ovšem fakulta prochází neustálým vývojem. K horšímu. A tak v roce 2021 je poplatek za přihlášku již 600,- Kč, ovšem pozor - nepřijde nic. Ani poštou, ani e-mailem. To prosím za covidového roku, kdy se všechny termíny všelijak posouvají a zkoušky se musejí řešit často nestandardně a potřeba jasného a taxativního výčtu všech požadavků přijímací zkoušky je tak ještě vyšší než kdy dřív.

    Nu, nevadí, podívám se do on-line přihlášky, tam o tom jistě něco bude. A taky že ano, našel jsem tam tabulku, kde je psáno, že přijímací řízení bude probíhat od 31. 5. Fajn, člověk by tedy čekal, že někdy tak rozumně předtím nějaká pozvánka dorazí. A víte co?  Ona skutečně dorazila. A to sice 21. 5. s tím, že do 16. 5. jsem měl vložit dokumenty do systému... teď už to nejde nijak změnit a mám prostě smůlu.

    Že tabulka hovoří jinak? Kdepak, pan vedoucí studijního oddělení Šimík přijde pohotově s ad-hoc výmluvou, že se jednalo "jen o orientační časovou osu".

   No posuďte sami... toto je ona inkriminovaná tabulka. Plyne vám z ní prosím nějak, že nějakou část přijímací zkoušky bude nutno vykonat do 16. 5.? A že je to jen orientační časová osa?

  Tak to jsem tedy těžce vydýchal... a vydal se na fakultu osobně. Pan Šimík, vedoucí studijního oddělení, mě ochotně nechal přihlásit se do ISu na svém počítači, a víte co? Tabulka už byla pryč! Oddělali ji, aby ze mě udělali blbce! Naštěstí jsem si ji předtím včas uložil.

   Paní Mgr. Vlková z celouniverzitního studijního oddělení mě později ujistila, že informace o vložení dokumentů byly uvedeny v e-přihlášce. Kde? No přece v rubrice "upravit..." Kdo by to byl řekl, že výraz "upravit" znamená na nejlepší pedagogické fakultě v republice "informace o průběhu přijímacího řízení...", že?

Povšimněme si též nadpisu rubriky: "Chcete něco upravit nebo změnit?"

Nechcete změnit ani upravit nic? Hm, i tak na to musíte kliknout. Ono je to totiž psané kafkovštinou, tažke termín "upravit" přece znamená znamená "rubriky specifické pouze pro Vaši přihlášku".

Fragment jejího e-mailu:


   Rád bych také zmínil, jaké že dokumenty se po mě chtěly. Bylo to odevzdání portfolia výtvarných prací a projektu pro navazující magisterské studium. Troufám si tvrdit, že poté, když jsem již získal na tomto oboru 117 kreditů (ze 120), by mé portfolio a projekt byly shledány dostatečnými pro přijetí.

   Navrhoval jsem proto, aby mi tato část přijímacího řízení byla prominuta. Když už tedy nastaly takové trable, když už jsme si neporozuměli ve věcech deadlinů. Když je tedy fakultě zatěžko rozeslat zavčas pozvánky. Ne snad proto, abych měl něco lehčí než mí spolužáci, abych byl nějak zvýhodňován, ale prostě proto, že jsem svým dosavadním studiem specifické výtvarné dovednosti a znalosti již prokázal. A co jiného přijímací řízení je, než prokázání určitých dovedností, znalostí, případně nadání?

   Od prof. Horáčka, vedoucího Katedry Vv, jsem se dozvěděl jen, že "přijímací řízení z hlediska katedry již bylo ukončeno". Nějakého rozumného zdůvodnění proč mi odevzdání dokumentů nemůže být prominuto, jsem se nedočkal.

   Od studijního oddělení jen byrokratické výmluvy a zcela zcestné a vágní informace typu: "Vážený studente, podmínky přijímacího řízení naleznete zde...


   Tož tak, vážení. Když už neuposlechnete ani jednu ze tří mých nejdůležitějších rad, pak po podání přihlášky nečekejte logičnost, rozumnost, intuitivnost, userfriendlyost, dokonce ani osobní vstřícnost, musíte prostě veškerou přihlášku projít a důkladně prostudovat. Klíčové věci mohou být schovány naprosto kdekoli. Stejně jako veškeré předpisy, zákony a řády. Jak fakultní, tak i celouniverzitní.

Nezapomeňte, že veškeré údaje mohou být "jen informativní", nic nemusí být taxativní a úplné, nezapomeňte, že e-přihláška se pořád mění. Co jste tam našli včera, dnes už být nemusí.

No prostě - k přijímačkám na PedF MU si nezapomeňte najmout tři osoby:

Rešeršéra

Advokáta

Psychologa. Ideálně se zkušenostmi z tísňových linek a vyjednávání se sebevrahy