Schůze s novou děkankou je zklamáním

Dne 8. 2. jsem měl schůzi s novou děkankou nejlepší pedagogické fakulty ve vesmíru, doc. Simonou Koryčánkovou.

V celém dialogu byly pozitivní i negativní věci. Nakonec však převládlo zklamání.

Nejprve k těm pozitivům: skvělé bylo, že se schůze vůbec uskutečnila. Zní to samozřejmě, ale za bývalého děkana Němce to chodilo tak, že pan děkan schůzi přislíbil, ale následně se na ni, bez jakékoli - byť alespoň dodatečné - omluvy, nedostavil. Podrobně o tom zde.

Děkanka také má na rozdíl od svého předchůdce zřejmě zájem řešit kouření pedagoga uvnitř budovy. Dokonce mi sama přiznala, že za děkana Němce se to dělo. Tento člověk se tedy vlastním fakultním nařízením vysmíval (a to měl ještě tu drzost, že se chtěl stát univerzitním ombudsmanem – ochráncem práv!)

Jak chce paní děkanka zákaz kouření vynucovat a kontrolovat, nespecifikovala. Prý jí pedagog slíbil, že už to dělat nebude. No, uvidíme.

Tím je ovšem výčet pozitiv u konce. Následují negativa. Paní děkanka není ochotna převzít odpovědnost za minulost. Například jsem jí ukázal zavádějící tabulku s termíny přijímacího řízení. Chtěl jsem, aby se vyjádřila, zda je v pořádku. Její odpověď: "to jsem ještě nebyla děkankou, to mě nezajímá". V podobném duchu se pak rozhovor nesl až do konce.

Údajně nemá žádné legislativní nástroje, jak mou situaci řešit… Což není pravda, protože tu existuje například možnost přijetí ke studiu za odlišných podmínek, která je plně v její kompetenci.

Ale znáte to pořekadlo o tom, že kdo chce hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy…

Její rada na závěr: mám se přihlásit ke studiu znovu.

Myslím, že je to od ní špatný přístup. Obecně vzato nemůže žádný vedoucí pracovník odmítnout svou odpovědnost s tím, že "to bylo za mého předchůdce". Stejně jako přebírá například dluhy, musí se nějak vypořádat s minulostí. Buď musí konstatovat, že v minulosti se děly věci špatně, a zjednat nápravu, nebo konstatovat, že se děly správně a za tím stát. Pak by se ale musela postavit i za to, že když je v tabulce napsáno, že něco bude OD 31. 5., tak to může i znamenat, že se něco bude dít DO 16. 5.

Kdo nechápe, tak malé přirovnání: Představte si, že si objednáte nějaké řemeslníky. Těm zaplatíte předem, a oni práci odvedou mizerně, případně neodvedou vůbec. Když si stěžujete u jejich vedoucího, dozvíte se, že to bylo za minulého, teď je tam nový a nezajímá ho to. Jeho rada? Objednejte si ty řemeslníky znovu a doufejte, že tentokrát už to bude lepší.