Sebepopírání pedagogické fakulty

   Mám takový názor, že když fakulta něco učí, tak by se podle toho také měla sama chovat. Jakákoli, nejen ta nejlepší v republice (podle časopisu Týden).  Například pokud se na IT fakultě věčně seká wi-fi, je něco zásadně špatně. Pokud se na dvoře zahradnické fakulty chybně seká tráva, je něco zásadně špatně. Pokud na policejní akademii někdo kouří trávu, je něco zásadně špatně.

A přesně takových zásadních špatností je na Pedagogické fakultě MU celá řada.

   Tak například se na teoretické přednášce dozvíte, že multiple-choice testy jsou nejméně průkaznou metodou, jak si ověřit znalosti žáka. Pro vyjádření/zjištění jeho vlastních názorů se to nedá použít vůbec. Dále vám řeknou, že učení se nazpaměť není dobré. Nu a z tohoto samého předmětu pak zkouška probíhá formou písemného multiple-choice testu, v němž máte zpaměti vytlačit například jména nějakých psychologů či slovníkové definice pedagogicko-psychologických pojmů.

   Víte, jak probíhá zpětná vazba ke zjišťování kvality předmětů (včetně toho zmíněného)? Tzv. předmětovou anketou, formou, jak jinak, multiple-choice testu. Na tuto anketu je fakulta zvláště vysazená. Když ji nevyplníte, chodí vám pak několikrát týdně e-maily, že tak máte učinit. Ty si nezadají s vlezlostí webových reklam ("poslední šance vyplnit předmětovou anketu!!!"), až se člověk diví, že mu to nekončí ve spamu. To celé proto, aby se pak vedení mohlo poplácávat po ramenou, že 95% lidí vyplnilo u 95% předmětů, že jsou buď velmi spokojeni, nebo přinejhorším jen spokojeni, takže je všechno v pořádku. Těch zbývajících 5%, to je statistická chyba nebo nějací problémoví kverulanti, kterými se nemusí zabývat.

Potom je ale zajímavé, že když máte v rámci přijímacího řízení odevzdat nějaké dokumenty do konkrétního data, nepřijde vám na e-mail nic.

   Taková doc. Kratochvílová, vedoucí Katedry pedagogiky, přednáší o formativním hodnocení. Tvrdí, že to je vhodné pro všechny stupně škol, včetně vysokých. Dobrá. Pak mi ale tedy řekněte: proč se na fakultě formativní hodnocení nepoužívá? Proč je tam jen zastaralý pětistupňový systém známek (A-F nebo 1-5, chcete-li)? Logicky z toho plynou jen dvě vzájemně se vylučující možnosti: buď vedoucí Katedry pedagogiky káže bludy, nebo nejlepší pedagogická fakulta v republice používá špatný systém hodnocení. Co z toho je pravda?

   Známkování, tato veledůležitá součást učení, se vůbec na fakultě probírá jen okrajově. (Známkovat, či neznámkovat? Pokud ne, tak co místo toho? Pokud ano, tak co má vlastně známka vyjadřovat? Co všechno známkovat, a co ne? To jsou podle mě kardinální otázky, které by měly být na denním pořádku na fakultě, jakož i diskutovány večer v hospodě mezi studentstvem.) Každopádně v jednom ze vzácných případů jsme se dozvěděli, že známka nemá být v žádném případě odměnou. Že žák nemá mít pocit, že se musí činit proto, aby dostal pěknou známku. A už vůbec by za známky neměla být odměna, protože pokud se žák činí jen pro odměnu, a nikoli proto, aby něco uměl, tak že to není dobré.

Oukej. Dává to smysl. Vlastně si vzpomínám, že jsem se na základní škole sám cítil docela divně, když jsem se snažil jen proto, aby mi paní učitelka dala jedničku. 

Nu... a potom se na nejlepší pedagogické fakultě v republice (podle časopisu Týden) uděluje studentům peněžní odměna - prospěchové stipendium - na základě průměru známek...