Svou promoci si musíte koupit

Požadovat od absolventů VŠ poplatek za jejich vlastní promoci, je ryzí akademické buranství a nejapnost.

Ano, promoce s živými květinami, s živou hudbou, v talárech a v nejreprezentativnějších prostorech, které daná fakulta může využít, s sebou samozřejmě nějaké náklady nese.

Ale není snad slavnostní chvíle slavnostní právě taky tím, že se nemusíme ohlížet na korunu a všechno přepočítávat na peníze? Že pořadatel (myslím, že zde by byl přesnější termín dokonce hostitel) si může dovolit pustit chlup?

 Když už fakulta nemá dost velkorysosti, když mermomocí požaduje návrat nákladů, připadalo by mi správnější, aby se na nákladech podíleli hosté z řad rodičů, prarodičů a přátel nějakou formou vstupného, nikoli samotní promující. Vybírat vstupné od dojatých maminek by totiž bylo jen ubohé. Chtít příspěvek na náklady ceremoniálu po promujících, je ovšem vrcholně ubohé.

Promoce není jedinou akademickou slavností. Zpravidla každá univerzita například uděluje nějaké medaile a ceny význačným osobnostem. Dovede si někdo představit, že by laureát musel hradit náklady na ceremoniál? Každý by něco tak ponižujícího odmítl už z principu...

Jistě, absolvent může promoci také odmítnout a vyzvednout si diplom "v kanclu". Ale vlastně moc nemůže - pýchou se dmoucí rodiče by mu to nedovolili. Univerzity toto vědí a spoléhají na to. Což není nic než vydírání.

Myslel jsem, že něco takového je možné jen na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (kde jsem to zaregistroval poprvé), ale jak jsem byl zklamán, když jsem po malé rešerši zjistil, že je to již v podstatě pravidlem všude.

Zde jsem hrdý na svou almu mater - FAVU VUT - která se k tomuto nesnížila!

Naopak dna dosáhla Fakulta sportovních studií MU, na jejíchž stránkách jsem našel dokonce rozpis jednotlivých položek na osobu (pobavilo, ale je to vlastně tak trapné!: mzda pedela 14 Kč). Chápu, aby nikdo neměl pochybnosti o jejich spravedlnosti.

Degradujeme-li akademický obřad na pouhou placenou službu, má smysl se ptát, kdo komu vlastně službu poskytuje. Univerzita - respektive fakulta - absolventům, to samozřejmě. Ovšem stejně je tomu i naopak - absolventi poskytují službu univerzitě svou účastí na promoci. Jen díky nim může univerzita tuto akademickou tradici pěstovat a tím upevňovat svou prestiž. V rámci úplné spravedlnosti by potom poplatek za účast (příspěvek k úhradě nákladů) měli hradit i Jejich Magnificence rektor, spectabilis děkan a honorabilis proděkan. Směšné? Trapné? Nedůstojné? Ano, stejně jako poplatek od absolventů.

Studentské obci bych doporučil tuto nechutnou polévku dát sežrat tomu, kdo ji uvařil, totiž univerzitám: Absolventky a absolventi, požadujte za svou účast na akademické slavnosti honorář! Je to důstojné a spravedlivé úplně stejně jako poplatky za hudbu a květiny. Co jiného je secvičené nastupování do řad a vyblekotání fráze "spondeo ac polliceor", než herecký výkon? A za ten je v pořádku si vyúčtovat odměnu.


Abych nezapomněl - každý, kdo dočetl text až sem, mi dluží 14 Kč +DPH jako příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem tohoto textu.